για πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια, ξεκάθαρα, η αδράνεια κοστίζει πιο πολύ από την αντίδραση!

Wednesday, March 03, 2010

άνευ σιέλου!

Το σύστημα κάνει ρεμπούτ. Ότι περισσεύει θα καταστραφεί. Υπάρχει ελπίδα; Οι χούντες δεν πέφτουν μόνες τους...