για πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια, ξεκάθαρα, η αδράνεια κοστίζει πιο πολύ από την αντίδραση!

Saturday, August 20, 2011

Σκουπίδια μας ζώνουν...

Με θέα τον Καλλικράτη από το παράθυρο μου....